Landgoed Vilsteren

transitie naar een gezonde bodem en nieuwe verdienmodellen

Het besef dat een gezonde bodem de basis is voor een toekomstbestendig landgoedbeheer heeft in 2015, mede door Liesbeth Cremers, geleid tot de oprichting van het platform Soil4U. De naam staat voor zorg om de bodem en het platform heeft als missie om vanuit de praktijk kennis en inspiratie te bieden voor landgoederen die transitie voorstaan naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering met nieuwe verdienmodellen.

De inzet van Soil4U heeft geleid tot diverse projecten samen met de pachtende boeren voor natuurgerichte landbouw, duurzaamheid, kleinschaligheid en meervoudige waardecreatie. De motivatie onder landgoedeigenaren is groot. Cremers: ‘We moeten niet afwachten welke regelingen overheden bedenken, maar zelf bottom-up handelen’.

Een van de acties van Soil4U is het ‘manifest klimaatrobuuste landgoederen en particuliere bossen’. Dit manifest is ter ondertekening door heel Nederland onder de landgoedeigenaren verspreid, om tot een gezamenlijke doelstelling te komen. Het manifest is ondertekend door meer dan honderd grondeigenaren die gezamenlijk 120.000 hectare van de in totaal 200.000 hectare particuliere gronden in Nederland bezitten.

 

Het verhaal van Liesbeth Cremers

Landgoed Vilsteren met esdorp Vilsteren vormen een hechte, van oorsprong katholieke eenheid, waar een hernieuwd bewustzijn is ontstaan over de zorg om de aarde.