Landgoed Herinckhave

Het verhaal van Lothar D.M.T. baron von Bönninghausen.

 

Voor de havezate Herinckhave was 1959 een rampjaar. Er brak een felle brand uit, waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Het achterhuis werd compleet verwoest en het voorhuis raakte ernstig beschadigd. Grootmoeder Theresia M.C.F. de van der Schueren en kleinzoon Lothar ontsnapten ternauwernood aan de vlammen.

Na de brand, toen het achterhuis in een ruïne was veranderd, werd het voorhuis provisorisch hersteld, zodat het gedeeltelijk bewoond kon worden. ‘Het behang hing los aan de muren,’ herinnert Lothar von Bönninghausen zich nog. ‘Vrijwel alles is vergaan: familieportretten, meubilair en de bibliotheek.

In de jaren zeventig vond door de Kastelenstichting restauratie plaats van de havezate, kapel en watermolen. In 2010 is alles overgedragen aan de Natuurschoonwet BV Herinckhave. De aandelen zijn verdeeld onder Lothar en zijn twee zussen.

‘Om het vermogen niet aan te tasten is aan de aandeelhouders van de stichting nooit dividend uitgekeerd, en voor het bewonen van de havezate wordt marktconform huur betaald,’ verklaart Lothar von Bönninghausen. ‘Het vermogen wordt aangewend voor noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen op het 65 hectare grote landgoed.’

Havezate Herinckhave te Fleringen                                                                                        Lothar D.M.T. baron von Bönninghausen en Françoise M.H. Bruinsma