Geschiedenis van stichting IJssellandschap

In 1275 ontving het Heilige Geest Gasthuis in Deventer een stuk grond, gelegen buiten de Brinkhuispoort, dat was nagelaten door Dirk en Margaretha de Munter. Zo kochten ze als eerst bekende kostkopers hun kostje voor hun oude dag: onderdak, verzorging en voedsel. Deze vorm van oudedagsvoorziening werd het kostkoperschap genoemd. Je kon dan geld, grond of een pand schenken aan het gasthuis in ruil voor zorg tot aan de dood.

Het oudste contract dateert uit 1267 dat als oprichtingsdatum wordt gehanteerd voor IJssellandschap en haar rechtsvoorganger de Verenigde Gestichten. In de veertiende eeuw bestonden in Deventer meer dan tien gasthuizen. Door Geert Groote kreeg de Moderne Devotie, een geestelijke stroming, veel bekendheid en navolging. Naastenliefde en humaniteit stonden centraal.

Door giften, legaten, erfenissen en aankopen ontvingen de gasthuizen gebouwen, bossen, natuurterreinen en gras- en bouwlanden. Er kwamen in Deventer ook gespecialiseerde instellingen voor de opvang van zieken zoals melaatsen, pestlijders en ‘krankzinnigen’.

 

De stichting

De stichting voert als eigenaar het rentmeesterschap over de landgoederen, al dan niet met cultuurhistorische landhuizen, zoals De Haere, De Oostermaet, Nieuw Rande, Kranenkamp en Oxerhof.

 

In 1986 vond een splitsing plaats van de Verenigde Gestichten in twee nieuwe organisaties: De Verenigde Gestichten, later Solis, voor zorgverlening, en IJssellandschap voor het beheer van de landelijke eigendommen.

 

Foto: havezate De Haere bij Olst